Website rớt Ranking: Domain phụ, Sub-domain cạnh tranh cùng Niche Cannibal Offsite!

## Website rớt Ranking: Domain phụ, Sub-domain cạnh tranh cùng Niche Cannibal Offsite!

**[Phần 2/5]:** Cannibal Offsite – lỗi điển hình nhất của website team mình thường gặp khi audit các website rớt traffic.

Mình sẽ note lỗi này là gì trước.
> Cannibal Offsite là tình trạng cạnh tranh 1 hoặc 1 nhóm từ khoá của domain chính với các domain / sub-domain bên ngoài khác có liên quan đến domain chính

VD: xét trên phiên bản web chính https:// domain. com & subdomain: blog. domain. com, domain-phụ. com

Các dạng Cannibalization / Duplicate content Offsite mà bên mình đã gặp:

1⃣ Sub-domain với domain gốc (VD: blog. domain. com vs domain. com)

2⃣ ~ Domain con trong cùng 1 brand (VD: domain. com.vn vs domain. com)

3⃣ Sister sites / hệ thống PBN cạnh tranh cùng keyword / group keyword (Trường hợp này mình research trước đó gọi là Multi-Domain Cannibalization). Nguồn dưới cmt

4⃣ Domain chính & Web 2.0 (VD: domain với Google Sites View, Medium…)

Thời gian 1 năm hơn trở lại đây, mình review thì các hệ thống Site vệ tinh Guestpost, PBN scale traffic giai đoạn đầu rất tốt (chưa ảnh hưởng nhiều vì cạnh tranh khác niche).

Nhưng đến khi bắt đầu trỏ backlink và đăng bài Guestpost (cùng 1 chủ đề được book & đăng trên 1 list site cùng hệ thống), thì bắt đầu hệ thống site có tín hiệu gỉam dần và down tổng thể.

 Ví dụ 1 trường hợp để mọi người dễ hình dung và cách team MIDAS khắc phục:

**Hệ thống website có 3 domain cùng tập trung vào 1 niche**

⇨ **B1:** Overview traffic

Ảnh 1: Nhìn biểu đồ về Traffic – Keyword từ 2015 – đầu 2020 thì domain 1 & 2 tăng trưởng tốt trong và đỉnh điểm là giai đoạn 6 tháng cuối 2019 – 6.2020

Nhưng sau giữa 2020, website 1 & 2 cùng drop ranking dần, tại thời điểm này, website 3 bắt đầu scale và tăng tưởng ranking

⇨ **B2:** Check chi tiết trên 2 URL: Dell XPS & Dell 7480

URL 1: Dell XPS, check 2 keyword (Dell XPS, Laptop Dell XPS, thời điểm: 04/01/2020)

➤ Domain 1: Ảnh 2

– Dell XPS: Top 4

– Laptop Dell XPS: Top 24

➤ Domain 2: Ảnh 3

– Dell XPS: Ko trong top 100

– Laptop Dell XPS: Top 3

➤ Domain 3:

– Dell XPS: Ko trong top 100

– Laptop Dell XPS: Ko trong top 100

URL 2: Dell 7480, check 2 keyword (Dell 7480, Dell latitude 7480 mới, thời điểm: 19/06/2023)

➤ Domain 1: Ảnh 4

– Dell 7480: Ko trong top 100

– Dell latitude 7480 mới: Top 54

➤ Domain 2: Ảnh 5

– Dell 7480: Top 3

– Dell latitude 7480 mới: Top 1

➤ Domain 3: Ảnh 6

– Dell 7480: Top 75

– Dell latitude 7480 mới: Top 92

Qua phần audit này, thời điểm đó team rút ra kết luận 3 domain này bị Cannibal Offsite vì xét cùng 1 thời điểm, cùng 1 từ khoá thì chỉ có duy nhất 1 domain đại diện ranking cao (Xét trên cùng 1 url, các keyword phụ cũng ảnh hưởng tương tự)

**Action xử lý** (Danh tổng hợp từng trường hợp thông qua các case bên mình đã gặp và hỗ trợ xử lý / cố vấn giải pháp):

1⃣ **Trường hợp 1:** Được tác động quy mô Domain:

– Chọn domain quan trọng nhất, mang lại nhiều giá trị (doanh thu, thương hiệu, Trust, nền tảng đã đầu tư….) để giữ lại

– 301 redirect full domain cạnh tranh về domain chính

Submit link 301 & backlink refferal

➤ Kết quả: Sau 1 tháng, keyword tăng trưởng khá tốt (Ảnh 7)

➤ Note: Phần này cần cân nhắc kĩ vì ảnh hưởng đến hệ thống.

2⃣ **Trường hợp 2:** không tác động được với quy mô domain, có thể backup (sau khi chọn domain cần tập trung SEO):

– No-indexable + Canonical domain cạnh tranh về domain gốc

– Xoá index + Submit sitemap các domain cạnh tranh, để Google bot crawl lại

– Schema “Isbasedon”, “exampleOfWork” từ domain phụ trỏ về url domain gốc

3⃣ **Trường hợp 3:** Đặc biệt, với hệ thống site Brand lớn (VD: mảng giải trí, phim, bán hàng E-com…) thường call dữ liệu content từ 1 source để hiển thị trên nhiều domain / sub-domain khác nhau

➤ **VD1:** Website về phim ảnh, cùng 1 bộ phim nhưng phát nhiều nền tảng domain khác nhau, để tiếp cận được nhiều người dùng.

➤ **VD2:** Website E-commerce, cùng 1 list database sản phẩm – content 1 domain gốc, nhưng hiển thị bán trên nhiều nền tảng – website khác nhau. Nên internal link – content đều trùng nhau 100% và trỏ backlink anchor text chính xác về domain gốc.

Thực hiện action No-index + Canonical + Xoá index … như trên, có thể hạn chế hơn bằng cách:

– Config Server-Side Rendering để render content / HTML được đăng trên domain phụ (không cho GG Bot đọc được các nội dung), chỉ để user / client đọc

– Config không call API lấy toàn bộ content từ source domain gốc mà chỉ được lấy 1 phần nội dung hình ảnh / video / text (VD: content mô tả, review – hỏi đáp,…)

– Gỡ bỏ hoặc thay thế internal link / thẻ trong body content từ domain gốc sang domain hiển thị, để hạn chế backlink trỏ anchor text chính xác

4⃣ **Trường hợp 4: **Muốn ranking hệ thống Sister-Sites, cần 2 bước:

– Khai báo sister-sites / hệ thống Site cùng tập đoàn. VD: Khai báo dưới footer (shutterfly. com/), họ sẽ list các brand trong hệ sinh thái (“Our Brands”). Ảnh 8

– Tách theme / chủ đề để target Website trong hệ thống / Sister-sites target các group keyword khác nhau và không cạnh tranh trực tiếp trên cùng 1 keyword

VD: Hệ sinh thái giải trí

➤ Domain 1: Phim ảnh

➤ Domain 2: Ca nhạc

➤ Domain 3: Truyện

➤ Domain 4: Game, Esport

– Giảm tải mật độ % backlink trỏ từ sub-domain / domain phụ trỏ về domain gốc

➤ Các website (VD: domain A, viết bài review – toplist,… trỏ về domain gốc khá nhiều, và chiếm hơn 50% tỷ lệ backlink / 1 url thay vì dàn trải đều ra các domain khác).

➤ Theo thời gian sẽ tạo lượng tỷ lệ backlink RP lớn trỏ về (Check domain gốc -> Reffering Domains -> Target URLs) -> Tín hiệu bất thường => Phạt

➤ Xem xét kéo tỷ trọng từ > 50% backlink / 1 url => Xuống dưới 10% / 1 url. Và xem tín hiệu phản hồi.

Trường hợp này khá khó và sẽ cần hoạch định từ đầu nội dung chiến lược của các domain, còn trường hợp hiện tại đã scale nhiều content. Thì bạn xem xét action TH1 (gộp domain / content về 1 domain), sau đó action 3 bước ở TH4 này.

Mong rằng chia sẻ của mình có thể giúp ích cho bạn khi đang gặp trường hợp tương tự. Xin cảm ơn.

[#Midas](https://www.facebook.com/hashtag/midas?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXIlyi0WGyCvLWLSaiOX4LyfzJ3rnAt1DUxYHOaklgXQii410GECDCg3oR8TFKepbV8NJzMTMxUhtPccRQo-O6AkhODO9A-7urw-OTDYt2ZCqnKb1VPsg67QrqtDSWbm1k8GhN7z_YG67zmPbBu2qF5&__tn__=%2ANK-R), [#Midas_Marketing](https://www.facebook.com/hashtag/midas_marketing?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXIlyi0WGyCvLWLSaiOX4LyfzJ3rnAt1DUxYHOaklgXQii410GECDCg3oR8TFKepbV8NJzMTMxUhtPccRQo-O6AkhODO9A-7urw-OTDYt2ZCqnKb1VPsg67QrqtDSWbm1k8GhN7z_YG67zmPbBu2qF5&__tn__=%2ANK-R), [#SEO](https://www.facebook.com/hashtag/seo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXIlyi0WGyCvLWLSaiOX4LyfzJ3rnAt1DUxYHOaklgXQii410GECDCg3oR8TFKepbV8NJzMTMxUhtPccRQo-O6AkhODO9A-7urw-OTDYt2ZCqnKb1VPsg67QrqtDSWbm1k8GhN7z_YG67zmPbBu2qF5&__tn__=%2ANK-R), [#SEO_Strategy](https://www.facebook.com/hashtag/seo_strategy?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZXIlyi0WGyCvLWLSaiOX4LyfzJ3rnAt1DUxYHOaklgXQii410GECDCg3oR8TFKepbV8NJzMTMxUhtPccRQo-O6AkhODO9A-7urw-OTDYt2ZCqnKb1VPsg67QrqtDSWbm1k8GhN7z_YG67zmPbBu2qF5&__tn__=%2ANK-R)
Nguồn: Bảo Danh

Bạn thích bài này chứ?