Trong Report Crypto 6-12 Tháng Tới Mình Có Bình Luận Ngắn Về AI Gói Gọn Trong Crypto.

Hôm nay sẽ là nghiên cứu mở rộng hơn để các bạn hiểu tại sao ***Blockchain và crypto sẽ là một phần thiết yếu cho sự phát triển của AI ***trong tương lai.

Trước khi bắt đầu, có một người anh đã hỏi mình:

“Nếu phải vẽ ra một viễn cảnh, em nghĩ AI sẽ đi vào trong Crypto và nó thành Cái Gì? Lộ trình theo em nó sẽ đi thế nào?”

→ Theo em hình dung, **AI + Crypto (Blockchain) = Tự động hoá toàn diện.**

– Bản chất AI là tự động sáng tạo, ít phải can thiệp kỹ thuật. Nhưng thực tế là vẫn phải can thiệp!

– Blockchain là tự động hoàn toàn, nhưng không có sự tự sáng tạo. Tuy nhiên nó lại đảm bảo được yếu tố minh bạch và bảo mật, có sự đồng thuận bởi phần lớn node nên sẽ dễ dàng đảm bảo tự động hoá sáng tạo của AI vẫn đảm bảo trong khuân khổ nhân văn (trường hợp lý tưởng)

Và nếu theo hướng này thì lộ trình tính bằng nhiều năm:

**(*) Thăm dò -> Triển Khai -> Tinh Chỉnh -> Mở Rộng -> Bền Vững**

Oke vào chủ đề chính nhé!
## **I. Tác động**

Có ý kiến cho rằng bong bóng dot-com và blockchain có sự tương đồng vì được đặc trưng bởi sự đầu cơ và đôi khi thiếu giá trị đích thực. ***Theo quan điểm của mình AI hoàn toàn khác biệt.*** Không phải tự nhiên các công ty như [@Microsoft](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMicrosoft%3Ffbclid%3DIwAR0s1gbyzTY0E_UOecGgEoGmOmB67oiOqdt6xALRlfixqTlVRYzvxhIC-0g&h=AT1NU5_eDrLcifR0n3NdO2LQhnDN8sSM4l2j4XqgCOIb2KgWReuiUN117nnELm1tQdIP0rXBsfluEJL1ws7F9uZpUM5PGNB8FMQxNuQwBEkEWWLuX5QqO6TLbF8JNy6mPMgf&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw) và [@Google](https://twitter.com/Google?fbclid=IwAR0swPrvkfiauglPe5EYZZasnCtABSfeot6aqCGVxa2IVjANBjOZZpxu2pQ) nghiên cứu về [#AI](https://twitter.com/hashtag/AI?src=hashtag_click&fbclid=IwAR02bmeowff6b1Aet6vqAUasOKf7vRETspFUAfHDyJkTATz-brzelcHsVr8) – ***họ dùng AI để tích hợp vào các sản phẩm và dịch vụ mà hàng triệu người sử dụng hàng ngày***

→ Như vậy điểm khác biệt quan trọng nhất là: ***AI có giá trị sử dụng thực phục vụ cộng đồng, cải thiện chất lượng cuộc sống, kinh tế và vị thế chính trị của các quốc gia.***
## **II. Cơn sốt AI – Thời Điểm Vàng**

Sức hấp dẫn của [#AI](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2FAI%3Fsrc%3Dhashtag_click%26fbclid%3DIwAR3U1y6YymwT9DyqMSjCBnWNlSQ1caoPnEDG_4DQ-MTOdv_qrpj2VnvGqW4&h=AT1rgBBg3SSegxz1sytErzry6xnqF5GmSSnX3gQznNitUDf7LGrQTO4VpM-ecqESdmSo42TqP2D3xnh75VIvK1c5jK62MKA_mVxt07zvLQOUPCOk-kB7UpPYSQdyUjpaeelN&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw) đã dẫn đến sự gia tăng các công cụ, giải pháp và startup dựa trên AI. Theo [@Precedence_R](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FPrecedence_R%3Ffbclid%3DIwAR31xnzAev0QZM1ipiQEBSmw-SIP_vNh0PUstSAwYI9DU0dxoDZt1DKsLe0&h=AT28nb5mmlKnzy3OJsGGCEzYM8BQ1GOWpYnfM9yrgUaSzyRDmsUo1TNa0LFbizTBA0Vqmg1vMdbj0biviGRPQDA45trIuz7Zrp8rZQzxl-rEQp4TFL1XEX1qBP7YoLA3kGXn&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw), thị trường AI toàn cầu được định giá 454 tỷ đô vào năm 2022 và dự kiến sẽ tăng lên 538 tỷ đô vào năm nay. Con số dự đoán này trong tương lai có thể tham khảo tốt trong bảng dưới đây.

*Source: precedence research* (Hình 1)

Vốn mạo hiểm (VC) đang rất phổ biến và là nguồn tài trợ đáng kể cho lĩnh vực AI vào năm 2023. Dữ liệu từ PitchBook chỉ ra rằng các công ty khởi nghiệp AI mang tính sáng tạo đã huy động được hơn 1,7 tỷ đô trong quý 1/2023, cùng với các giao dịch trị giá 10,7 tỷ đô bổ sung được công bố vẫn chưa hoàn thành.

***1) Một số khoản gọi vốn đáng chú ý nhất bao gồm:***

– [@AnthropicAI](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAnthropicAI%3Ffbclid%3DIwAR0s1gbyzTY0E_UOecGgEoGmOmB67oiOqdt6xALRlfixqTlVRYzvxhIC-0g&h=AT2-cVZHGwK-PLxZhewKjZiJL96sQsiTh2DS1GFFcL2WjfGvBiMbbPAQ2Cxr6j_pKwYtwZ-HZhsO1b-hYrxI3RZeVeB_fNaLazZhm51RwOePKHKkHJk-NoVqepAUqIP6rcZv&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw)do [#Google](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2FGoogle%3Fsrc%3Dhashtag_click%26fbclid%3DIwAR02bmeowff6b1Aet6vqAUasOKf7vRETspFUAfHDyJkTATz-brzelcHsVr8&h=AT28MvLNBUB5EjowgP-GbfC0gwdoKF_DYl0idfdrXqr4XzMKncEACgERgmnoZxkJyomA6XRPVqThe8yYXs8RENpNL3-R2l4s_oPf3IpZV_qmc74H28pIGjlJxWiIn9sd0zim&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw) hậu thuẫn, gọi được 450 triệu đô với mức định giá 5 tỷ đô.

– BuilderAI đã huy động được 250 triệu đô.

– Mistral AI đã huy động được 113 triệu đô mà không cần sản phẩm hay chứng minh hoạt động.

Với việc VC ném vào các công ty khởi nghiệp AI mới này làm tăng mức độ rủi ro. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt của AI là vô số trường hợp sử dụng và ví dụ thành công trong đời thực.

*Lấy ví dụ, ChatGPT nhanh chóng đạt 100 triệu người dùng chỉ sau hai tháng, cho thấy tác động hữu hình của AI là thực tế.*

Thị trường AI vẫn chưa bão hòa. Hiện tại, các công ty đã thử sức mình ở đây, với một số bằng chứng và khái niệm đã thành hiện thực. Các trường hợp sản xuất quy mô lớn thực sự chỉ mới bắt đầu hoặc vẫn chưa xuất hiện.

Như đã đề cập trong “báo cáo thị trường crypto 6-12 tháng tới”. Mình cho rằng ***Đây là giai đoạn chốt lời phần cứng AI dựa trên hiệu quả của phần mềm!***

→ ***Chúng ta sẽ có từ 1-3 năm nữa để fomo AI trong cả truyền thống lẫn Crypto, sau đó AI sẽ ngấm vào đời sống và là một cái gì đó rất bình thường, giống như internet hiện tại.***
## **III. Kết hợp AI, blockchain và crypto?**

AI và những ứng dụng đa dạng của nó đã trở thành một chủ đề phổ biến trong những tháng gần đây, đặc biệt là với việc ra mắt [#ChatGPT](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2FChatGPT%3Fsrc%3Dhashtag_click%26fbclid%3DIwAR1Aah-71cDkXNzz6C6w3_B8NxWab6OxMipEIonwtRp3Gqkg7_3MOs6w5AY&h=AT1ur8TYkz3e4UN_BBET6seuAM31SAfJaqKOibmPKPXX7IuKFeyO3d8P1B4OM-5SwLYlm5jZt4nD2MjiF9hDboLH2EHqLfgqSMcX9qkU6bn-espllVNkKcc8xBzJDOLjYdd4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw) – một trợ lý AI có thể trả lời câu hỏi, viết nội dung và cung cấp thông tin về bất kỳ chủ đề nào thông qua một trải nghiệm chatchit mô phỏng người thật.

***1) Giới thiệu ngắn gọn về AI***

Bây giờ câu hỏi đặt ra là tiềm năng và sự tương hợp của việc kết hợp AI, blockchain và crypto là gì? Trước khi chúng ta đi vào tiềm năng của việc kết hợp các công nghệ này, hãy tìm hiểu một số thuật ngữ cơ bản để hiểu cách AI hoạt động.

a) ***AI*** là sự kết hợp của máy móc, phần mềm có thể thực hiện các nhiệm vụ với trí tuệ giống con người – ví dụ một máy chơi cờ, một chiếc ô tô tự lái có thể nhận diện môi trường xung quanh và điều hướng mà không cần sự can thiệp của con người.

b) ***ML (Machine Learning)*** là một thành phần cấu tạo của AI – một chương trình máy tính truy cập vào dữ liệu và cho phép nó học từ dữ liệu đó. Mục tiêu là cho phép chương trình đưa ra quyết định hoặc dự đoán độc lập mà không cần được lập trình rõ ràng.

*Ví dụ, bạn có thể cung cấp cho một thuật toán học máy một loạt hình ảnh về chó và mèo, và nó sẽ học cách nhận ra sự khác biệt giữa hai loại động vật này.*

*(Hình 2)*

Bằng cách kết hợp AI và ML, devs thực sự có thể tạo ra một máy tự động mạnh, trong đó thuật toán ML có thể được sử dụng để phân tích dữ liệu và nhận ra mẫu, trong khi hệ thống AI có thể được sử dụng để đưa ra quyết định dựa trên phân tích đó.

*Ví dụ, thuật toán ML có thể được sử dụng để theo dõi lịch trình giấc ngủ của chúng ta, xác định điều gì được xem là ‘giấc ngủ’ và theo dõi thời gian chúng ta dành cho công việc. Sau đó, lịch trình này có thể được sử dụng bởi một mô hình AI để tạo ra một lịch trình cá nhân cho mỗi cá nhân phù hợp với họ.*

Hơn nữa, lịch trình này có thể được điều chỉnh và cập nhật theo nhu cầu, tạo ra một cách thông minh và hiệu quả để duy trì cuộc sống của chúng ta. Các mô hình AI và ML có thể hỗ trợ rất nhiều trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đảm bảo rằng chúng ta kỷ luật và hiệu quả.

***2) AI dành cho người tiêu thụ (consumer)***

AI đang dần dần tiến sát đến việc được áp dụng rộng rãi. Mặc dù vẫn còn sớm, số lượng đầu tư private vào AI trên toàn cầu đã đạt 93,5 tỷ đô vào năm 2021, gấp đôi so với năm 2020. Sau đó, AI phát triển nhanh chóng dành cho người tiêu dùng, nhiều sản phẩm đã lan truyền rất nhanh gần đây bao gồm các thuật toán AI sáng tạo dựa trên promt như M[idjourney](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmidjourney%3Ffbclid%3DIwAR0uuvOnIDIMpqv5BsCDzI307lO8x_OeUeNUf1MwMfSlp_AH4zQ7Pmzxr2k&h=AT15-NCJ8JTNqNp2Vko_Cyf30Vsh4AT_B8fBTOrxvJufoE2_qYhHw9OJtC0Cobx_4ougRHOdJkjHXHueNlp7N2EyQYjBp2qp7ErCEsHgV00v1ni_yERTg1OWFjEhN2Y8LiFJ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw), [DallImagination](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FDallImagination%3Ffbclid%3DIwAR3yMb2mDEo4lq33JpTf6fnUN_u0SFke6WHsLVh66U7TpCwQa-kgvmWXIuw&h=AT2J3m8o2NMCIz9xFz2kYB44_o961r5pMAq-YpMXhW6cK2eJqJ1QAqfOG4pxGyi5t9SvgcoALIIwJTn3uhogYPpgGErlIelPxtZZMhx9pyooXlh1eHodiVjGtjy1U0orIo79&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw), [StableDiffusion](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FStableDiffusion%3Ffbclid%3DIwAR37lJZTwAqy_8sdR7LJkrfk0MiGCHg61XxWkWe-1_FSbut64UsZLKldc1w&h=AT1_spk7SBELt_tFC_8exM8UAqjZjuSsjswsYgV3JmF7e7w5T7cFF9ffg-MYZXomYVwiXx0wiyhTqxL-2cZILernaKOKQWNdqDSrzelXGy36gFyCS6XX1I36tc6JamoKvUgl&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw), các trình viết AI như Jasper và Rytr – và gần đây nhất là ChatGPT, một trợ lý AI đầu tiên kết hợp hiểu ngôn ngữ và bộ biến đổi được đào tạo trước với GPT-4 và mang nó đến với cộng đồng.

ChatGPT đã thu hút hơn 1 triệu người dùng trong vòng 5 ngày, lập kỷ lục mới cho công ty nhanh nhất đạt được mốc này.

*Source: Jigyanshu (Hình 3)*

Các công ty truyền thống cũ cũng tham gia:

– [@NotionHQ](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNotionHQ%3Ffbclid%3DIwAR2qCUS1HJHdASsG6JowrlfstbCEeKU1fpR9apwJJpJqJBocp6WlFJ4zQIA&h=AT1eZNP54HARJ0EvXPRQRiON9UviCLDNZ54fz4qdbAXWeZ-v6jFE66LE_COCKq-C-z-4dI29-I4E0bb7xH5ZL5yuACVKB8iI0c1BMvBx41JDQQGXe_1fmYKf2xWNReNrskuc&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw) giới thiệu một trợ lý AI

– [@Google](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FGoogle%3Ffbclid%3DIwAR1D2WliZeYTvDDaeULtLS-_Zd7tNBXbTDmZz2csERwpy4QH4xVCwfGWfXg&h=AT00y9bM2mJZUE0SeWEgePaUsGDYvmkc6uSGj0dRIWgEsBWnkBNBVZgbQ1Nnuxgm3ao5q5fhDuVz5ulJ4-tME7EsbI6PV6bZSjWrLS1hi8AQ3SxzcGW5CCSJ9xbeWm-wKs5D&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw) sử dụng AI để giải thích chữ viết của bác sĩ

[@Microsoft](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMicrosoft%3Ffbclid%3DIwAR10znG-B6pOSK_mlWwHriz2CfU7lj7AJiK8L3_HcHZtbMTULqbnncPoEyo&h=AT1NU5_eDrLcifR0n3NdO2LQhnDN8sSM4l2j4XqgCOIb2KgWReuiUN117nnELm1tQdIP0rXBsfluEJL1ws7F9uZpUM5PGNB8FMQxNuQwBEkEWWLuX5QqO6TLbF8JNy6mPMgf&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw) tích hợp GPT-3 vào chức năng tìm kiếm của họ

Tất cả những điều này cho thấy sức mạnh của AI và machine learning đang được khai thác nhiều hơn bao giờ hết. Do đó, mình tin rằng ***AI sẽ tiếp tục tồn tại và sẽ là một phần không thể thiếu và dễ tiếp cận của cuộc sống của đại đa số trong tương lai.***

***3) Nhược điểm và lý do blockchain và crypto sẽ kết hợp tốt với AI***

Có một số nhược điểm lớn mà AI dành cho người tiêu dùng sẽ gặp phải – hầu hết các ứng dụng AI cho đến hiện tại đều là hộp đen của sự kết hợp của các thuật toán học máy mà chúng ta không thể xác minh.

Mà cũng không có cách nào đáng tin cậy để xác minh các thuật toán, sẽ có những trường hợp trong tương lai mà thuật toán sẽ có thành kiến

*Ví dụ: một CEO độc đoán, cứng nhắc sử dụng một hệ thống lập lịch dựa trên AI, lúc đó AI có thể học quy trình đưa ra quyết định theo CEO này, ưu tiên làm việc nhiều hơn, cứng nhắc hơn và chiếm dụng thời gian của cá nhân trong tổ chức.*

Bây giờ, hãy tưởng tượng nếu chúng ta sử dụng các mô hình AI này trong các quyết định liên quan đến tài chính. Hệ quả có thể rất nguy hiểm đối với người tiêu dùng, vì các thuật toán AI có thể được sử dụng để thao túng các quyết định tài chính, tiềm năng dẫn đến những mất mát lớn trong đầu tư.

Kẻ xấu có thể thậm chí sử dụng các thuật toán AI để truy cập thông tin bí mật hoặc dữ liệu nhạy cảm khác, tiềm năng vi phạm quyền riêng tư. Do đó, điều quan trong là phải đảm bảo thuật toán AI đưa ra quyết định vẫn công bằng và không thiên vị.

Và tất nhiên chúng ta sẽ nghĩ đến công nghệ blockchain cung cấp giải pháp liên quan đến bảo mật và độ tin cậy cho các mô hình AI.

– Rõ ràng blockchain sẽ cho phép bất kỳ ai cũng có thể xác minh dữ liệu và thuật toán được sử dụng trong các mô hình AI.

– Điều này có thể được tinh chỉnh hơn nữa bằng việc sử dụng crypto để bảo vệ khỏi các tác nhân độc hại, đồng thời khuyến khích các tác nhân tốt xây dựng các mô hình AI mạnh với các thuật toán ML trung thực để tạo ra các trường hợp sử dụng như khả năng tiếp cận dữ liệu, thuật toán phi tập trung, giao dịch AI on-chain, tổ chức thông tin dựa trên AI và NFT.

***→ Blockchain và crypto sẽ là một phần thiết yếu cho sự phát triển của AI.***
## **IV. Điểm Qua Vài Dự Án AI + Blockhain**

***1) Tình hình lĩnh vực AI***

Cho đến ngày 3/10 năm 2023, lĩnh vực AI trong thị trường crypto chỉ chiếm 0,246% tổng giá trị ngành – chỉ có 2,49 tỷ đô so với tổng quy mô thị trường 10,09 nghìn tỷ đô → với tiềm năng ứng dụng của AI thì lĩnh vực này vẫn còn khá non trẻ.

*Source: Coingecko* *(Hình 4)*

***2) Phân phối giá trị của các dự án AI***

Trong biểu đồ dưới đây, chúng ta xem xét giá trị của các dự án khác nhau trong lĩnh vực AI. Lấy 10 dự án đầu đã chiếm 74,5% giá trị của lĩnh vực này:
* [@rendernetwork](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Frendernetwork%3Ffbclid%3DIwAR0-qi1RSgIRP_NiCkljXZtTsVKKhrUCSNRb7OImlfr2MNwfCW0wrewr3VI&h=AT3hwq3CjI2ipoVi_CqQI1-OpYNtaZ50KwRq3DiLfJ1VlgID7KJPPdwOlU5Zkku9uNVf-oEx6f11C0xJB6C_rz1YX5P4OxJD4fwRRCzr6BuETbS1WjD9v9G3HqkBcDQFYmaS&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw) ($RNDR)
* Numeraire ($NMR)
* [@Fetch_ai](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFetch_ai%3Ffbclid%3DIwAR3S0hzHCmhGae1lwAQZPIX7xm39P2TC_E5ZbpFKIJym11ognSA01ELhKK4&h=AT2CueokAY4-osUxt_4j-G6nTv5Ie_BBzOsvK3V2vZ9kM5o7_jL8mgX7Im7rI0FsauYtXCZMzIE8vzNzMQNjQc2QHnCWUGaWEcTOAxK4RN0Lc0VWVmUhCbtMi_9wK5__dRyZ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw) ($FET)
* [@SingularityNET](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSingularityNET%3Ffbclid%3DIwAR0s1gbyzTY0E_UOecGgEoGmOmB67oiOqdt6xALRlfixqTlVRYzvxhIC-0g&h=AT221uRWF7qbR4otQw0sH8Io1_HIHKeLzmuO1FoBxPfPVlX-uSD46lEsYaOk0LG6oUCHfiUOtKC_uyUxMoj8f89vxDgUT5nzwueF6kAfBCHOD3CW32xYIN-ryeChGwpYkRbH&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw) ($AGIX)
* [@akashnet_](https://twitter.com/akashnet_?fbclid=IwAR2SABEin0MyrIb6L1jFzCsDZ-rRj2T4swxPqQIm5UHeKwA5LlNQt1EmKqA) ($AKT)
* [@oceanprotocol](https://twitter.com/oceanprotocol?fbclid=IwAR31xnzAev0QZM1ipiQEBSmw-SIP_vNh0PUstSAwYI9DU0dxoDZt1DKsLe0) ($OCEAN), v.v.

Trong năm nay, Crypto cũng chứng kiến nhiều dự án ra đời với mức gọi vốn không hề nhỏ so với mảng AI từ những top tier VC như [@a16z](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fa16z%3Ffbclid%3DIwAR31xnzAev0QZM1ipiQEBSmw-SIP_vNh0PUstSAwYI9DU0dxoDZt1DKsLe0&h=AT1xcrVEFrI8jzUbj1G5SBlCo7hY9lWB0uiCAaZbj0ptY-7ny0DMjTw3iIGJ2stmb6EdbUpgYnm2oV-18vdmNy2IB99UNW9Ypk_lbLWVYpt3-dzeejHAi9O5s1_dq9tjB_U5&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw), Coinbase Ventures

*Một số dự án:*
* [@worldcoin](https://twitter.com/worldcoin?fbclid=IwAR0swPrvkfiauglPe5EYZZasnCtABSfeot6aqCGVxa2IVjANBjOZZpxu2pQ) gọi vốn tổng gần $200M
* [@gensynai](https://twitter.com/gensynai?fbclid=IwAR0Zcl8fFRj6W2ByDrEPSXl00ZzD5wmBU74iXb_ry9ipyCx9YwG4itTJD_c) gọi lần đầu được $50M
* [@futureverse](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffutureverse%3Ffbclid%3DIwAR02bmeowff6b1Aet6vqAUasOKf7vRETspFUAfHDyJkTATz-brzelcHsVr8&h=AT2UJa3NQcuXEpCh7CIsZrT0As3yiF1QkO9e7T0YuO3TDBxkRU7bybV7Lh1p9E-93jMmzR9EOJnipmDn2tdGAZ1FeBlw6AZzVSnLhCZQYPGjM9qw2LqIWxsFlRskOLf4Gpn6&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw) gọi lần đầu được $54M
* [#FET](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fhashtag%2FFET%3Fsrc%3Dhashtag_click%26fbclid%3DIwAR10znG-B6pOSK_mlWwHriz2CfU7lj7AJiK8L3_HcHZtbMTULqbnncPoEyo&h=AT3MG_0q83uQRLji2I_OrSKf_MKa2YpP-W8iOV4yBk0wgK2zW2FDn4RH5_GlXzJwUI-_kIPOG_8RehwWIZ0CzhkWzpeiotJe1bIuICL5O6aFSSWtXU9bvJQ2hT_i_1ln-9BC&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0AgGMlJw0Efn6B-7kKl0_SEz1g82T4hTI0PrFvMzYBRFylC4Ha48mfdK4w3ybFggGE5M2hiVazyET6onRv0BHBTslYkk4NfqzvXu1tX9aYWvUKVjafB59LcCyNTZpjN5E0rmDi2shefonpEBgc86ZPwCVMNzfUSGgAqOVpceInlRmub9kKzqMVYRsHMWMO9LjBIJuhFCcWjSq4iIpdTw) gọi thêm $40M[@Plailabs](https://twitter.com/Plailabs?fbclid=IwAR1XOW8EWwqEAXr9e1fBX-3dZUe2NxyOHRPgKPV4mXyb71TcQUlFC0ELbNg) gọi $34M, v.v

Điều này có thể cho thấy một lĩnh vực đang trong giai đoạn non trẻ, tương tự như Uniswap đã trải qua ở đầu cuộc cách mạng DeFi. Hiện nay, Uniswap đã kiến tạo cho sự gia nhập bởi một loạt các sàn DEX khác, rải đều trên các blockchain khác nhau.

***→ AI đang đi theo một quỹ đạo tương tự DeFi và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai, mang nhiều trải nghiệm blockchain vào đời sống***

Nguồn: Lê Kỷ

Bạn thích bài này chứ?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận