# **SUI BLOCKCHAIN - PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ**

SUI BLOCKCHAIN – PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ

Sui và Aptos là hai blockchain thế hệ mới có nhiều điểm tương đồng, trỗi dậy từ đống tro tàn Diem. Aptos đã chính thức mainnet vào tháng 10/2022 và có những thành tựu nhất định, trong khi Sui vẫn đang là ẩn số. Thread dưới đây mình sẽ phân tích chi tiết về Sui Blockchain, điểm danh các dự án nổi bật trong hệ sinh thái, đánh giá tiềm năng và các cơ hội đầu tư.

📌 Nội dung được cover trong bài viết:
* Sui Blockchain là gì? Những điểm nổi bật của Sui Blockchain.
* Core Team
* Những cột mốc quan trọng của Sui
* Investor
* Tokenomics
* Các dự án nổi bật trong hệ sinh thái Sui
* Tổng kết, tiềm năng và cơ hội đầu tư
## **#1. Sui Blockchain là gì?**

Sui là một blockchain Layer-1 được xây dựng trên ngôn ngữ Sui Move, hướng tới tốc độ và khả năng mở rộng để phục vụ cho hàng tỉ người dùng ở tương lai [#web3](https://www.facebook.com/hashtag/web3?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzyFisivZMHfEDeqmNZHrRfGQCXxwcHmU2iDRqDK8D5I42b3QmPYjx1MvfYfsyu9pZW-bZKAK2v-peGQF-s-ToxfDCpMzjXcE5yRZDTjROAkFX2jV0CPnm28nmdNjbTPQ&__tn__=*NK-R), tầm nhìn là trở thành mainstream infrastructure cho web3.

Tốc độ xử lý giao dịch của Sui có thể lên tới 120.000 TPS. Nếu như hai năm trước đây con số này là rất lớn khi so sánh với Bitcoin, Ethereum, Visa nhưng ở hiện tại dường như 100k TPS là mốc cần chạy đua của các blockchain thế hệ mới (Aptos, Ethereum 2.0)

**📌 Những điểm nổi bật của Sui Blockchain:**
* Khả năng mở rộng không giới hạn, xử lý giao dịch tức thì.
* Đủ sự ổn định để trở thành smart contract language chính thống
* Khả năng xác định tài sản on-chain đa dạng và có thể kết hợp với nhau
* Hỗ trợ tốt cho trải nghiệm người dùng web3

Để đạt được những điều này Sui đã cải tiến ngôn ngữ Move thành Sui Move với nhiều nâng cấp, đây cũng là điều khiến Sui khác biệt với Aptos.

**1️⃣ Kiến trúc asset-centric hay object-centric**

Trong mạng lưới Sui, mỗi tài sản đều được định danh là một object. Tất cả objects đều là bất biến và được định danh global bởi một ID nhất định. Thêm vào đó các Object này được phân loại để khi phát sinh giao dịch sẽ được phân luồng tùy vào loại object. Điều này khiến cho giao dịch được xử lý song song, tăng tốc độ giao dịch gấp rất nhiều lần so với thông thường.
> Bạn có thể đọc thêm về asset-centric của Sui được viết bởi bác @EvanWeb3 – CEO MystenLabs tại đây: [https://twitter.com/EvanWeb3/status/1592312973485576192](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEvanWeb3%2Fstatus%2F1592312973485576192%3Ffbclid%3DIwAR2PHrC-fE_q39hMX4kfgGQGbVb0S28U4sBVtLdsPtGLszHnOTMPLSH9nPI&h=AT0uVnOSnpiPglqE11HDbDA76TEKWt2c8IqkxW4LW_zAOAeuvwWL1pOdc7DoNuL86i0bVA3iao_WaCM6vD6uXSH7_2h05wBDBAdVt2gqeL3rCrNU6OEB36-2n9rmHIK5TAuTzziSlLc_GbizlaRHGielEA&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Re0G8A7wrRYWgTd-l8FpnwbRqJXzhfHFKeI3ZLeLv8gbCZHQBtjb_BwlhgdUyfkd1ei5i4gb08hReZzE_m0iegWOj_kLZcz-Qd50yH5HX5CMNlK6XFxKkT8W1zg5xitwFfrRRLuuyDT-bZ1mVZWPJ)

**2️⃣ Cơ chế đồng thuận Narwhal and Bullshark:**

Sui sử dụng cơ chế đồng thuận Proof-of-Stake với các validator stake native token vận hành mạng lưới. Cơ chế này được vận hành bởi hai thuật toán là Narhal và Bullshark, sử dụng DAG-based mempool để tách biệt quá trình truyền dữ liệu với quá trình đồng thuận giao dịch, xử lý song song.
* Narwhal: thuật toán đảm bảo tính khả dụng của dữ liệu được submit để đồng thuận
* Bullshark: thuật toán xác định thứ tự cụ thể của dữ liệu

**3️⃣ Gas-Pricing Mechanism**

Sui thiết kế một cơ chế đặc biệt để giữ phí gas ở mức ổn định và có thể dự đoán.

Đầu tiên bạn cần biết Sui hoạt động theo những mốc thời gian gọi là epoch, mỗi epoch kéo dài 24 giờ. Cứ sau mỗi epoch thì các các nhóm validator của sharding lại được thay đổi để đảm bảo tính công bằng và bảo mật cho hệ thống.

Tại thời điểm bắt đầu mỗi epoch, nhóm validator mới vote một mức phí gas tham khảo dùng cố định cho cả epoch đó. Tiếp đó, protocol sẽ tính toán để cung cấp thêm một mức thưởng khuyến khích để các validator giữ được mức phí gần sát với giá tham khảo trong suốt epoch. Nhờ đó mà phí gas được giữ ổn định, khi phí gas duy trì ổn định, các giao dịch trong mạng lưới cũng được xử lý với tốc độ dễ nhanh hơn.
> Bạn có thể đọc thêm về cơ chế giữ gas ổn định tại đây: [https://docs.sui.io/devnet/learn/tokenomics/gas-pricing](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.sui.io%2Fdevnet%2Flearn%2Ftokenomics%2Fgas-pricing%3Ffbclid%3DIwAR1_SJ_qrIt_Jfa5vIhnhyyTAEFxa-kEfnuz6S_VyNDkKv-Inth1gWkCYKM&h=AT0BskRrqRo6iWJ7rXZ_yZ23vNAwv7m7xaUCrc0XL7bSJmnS5Ki63mVSJ6jvadGmgIPEDtmiF2YvAkuTrUAmeq86_8lLSK8zHq8-hZu6IKM3lvxavI9iGA-_KZkAu90SK84VUNUvidB_aEVVQzAUcUZV7Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Re0G8A7wrRYWgTd-l8FpnwbRqJXzhfHFKeI3ZLeLv8gbCZHQBtjb_BwlhgdUyfkd1ei5i4gb08hReZzE_m0iegWOj_kLZcz-Qd50yH5HX5CMNlK6XFxKkT8W1zg5xitwFfrRRLuuyDT-bZ1mVZWPJ)

Ngoài ra, để tăng hiệu quả về mặt kinh tế Sui còn thiết kế thêm đơn vị token nhỏ hơn của $SUI là [#MIST](https://www.facebook.com/hashtag/mist?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzyFisivZMHfEDeqmNZHrRfGQCXxwcHmU2iDRqDK8D5I42b3QmPYjx1MvfYfsyu9pZW-bZKAK2v-peGQF-s-ToxfDCpMzjXcE5yRZDTjROAkFX2jV0CPnm28nmdNjbTPQ&__tn__=*NK-R). 01 $MIST = 10^-9 $SUI. MIST hữu ích cho việc tính toán gas fee cực rẻ trên Sui. Nó cũng giúp giải quyết hiện tượng bụi coin (dust), tức một lượng coin vô cùng nhỏ thường bị bỏ qua hoặc mắc kẹt không giao dịch được.

Tóm lại về mặt sản phẩm, Sui Blockchain đang hướng tới mass adoption, nơi có hàng tỉ users sử dụng mạng lưới blockchain nên họ đã xây dựng nên một mạng lưới tốc độ cao, mở rộng tốt, hoạt động ổn định để phục vụ nhu cầu đó, Sui cũng rất tinh tường khi cải tiến Move theo hướng asset-centric hỗ trợ mạnh mẽ cho [#web3](https://www.facebook.com/hashtag/web3?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzyFisivZMHfEDeqmNZHrRfGQCXxwcHmU2iDRqDK8D5I42b3QmPYjx1MvfYfsyu9pZW-bZKAK2v-peGQF-s-ToxfDCpMzjXcE5yRZDTjROAkFX2jV0CPnm28nmdNjbTPQ&__tn__=*NK-R), [#nft](https://www.facebook.com/hashtag/nft?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzyFisivZMHfEDeqmNZHrRfGQCXxwcHmU2iDRqDK8D5I42b3QmPYjx1MvfYfsyu9pZW-bZKAK2v-peGQF-s-ToxfDCpMzjXcE5yRZDTjROAkFX2jV0CPnm28nmdNjbTPQ&__tn__=*NK-R) vì đó là cánh cổng để unlock mass adoption.
> Mình sẽ không đi sâu thêm về sản phẩm vì đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ như chúng ta chỉ cần nắm được Sui có câu chuyện mới, sản phẩm hữu dụng, thuận trend để thu hút users/investors, chứ đừng nên quá yêu công nghệ.
## **#2. Core team**

Sui được phát triển bởi @mysteb_labs. Hầu hết core team đều xuất thân từ Meta (Facebook) sau sự sụp đổ của dự án Diem.

**1️⃣ Evan Cheng – Co-founder & CEO**: Có 10 năm làm việc tại Apple ở vị trí Senior Manager, 3 năm làm việc tại Meta ở vị trí Director of Engineering. Sau đó giữ vai trò Director of R&D tại dự án Novi Financial (dự án ví crypto của Meta) trước khi phát triển Sui Blockchain.

**2️⃣ Adeniyi Abiodun – Co-founder & CPO**: Có 3 năm làm việc tại Meta cùng với Evan Cheng với vai trò Product Lead ở dự án Novi. Trước đó anh cũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực blockchain ở vai trò phát triển sản phẩm.

**3️⃣ Sam Blackshear – Co-founder and CTO**: Anh từng là thực tập sinh tại Microsoft, sau đó là quá trình hơn 6 năm gắn bó với Facebook ở vị trí Kỹ sư công nghệ trước khi làm việc tại Mysten Labs.

**4️⃣ George Danezis – Co-Founder & Chief Scientist**: Là một trong những người rất dày dặn kinh nghiệm của core team. Bác từng làm việc 2 năm tại Đại học Cambridge, 7 năm tại Microsoft, gần 3 năm cho Facebook. Giảng dạy về bảo mật tại Đại học London từ 2013 đến nay. Từng làm Co Founder và Head of Research tại Chainspace – nền tảng smart contract mở rộng theo cơ chế Sharding. Advisor cho dự án Vega Protocol – dự án cung cấp cơ sở hạ tầng cho các dự án DeFi.

Ngoài ra còn nhiều thành viên khác đều là những người có kinh nghiệm cả về công nghệ lẫn blockchain. Mình đánh giá core team của Sui có phần mạnh hơn Aptos.
## **# 3. Những cột mốc quan trọng của Sui Blockchain**
* T3/2022: Công bố ra mắt dự án
* T5/2022: Launch devnet, giới thiệu mô hình kinh tế.
* T8/2022: Cho phép đăng ký tham gia làm validator.
* T11/2022: Testnet Wave 1
* T12/2022: Công bố Tokenomics chi tiết
* T1/2023: Testnet Wave 2
* T4/2023: Token Sale
## **#4. Investor**

Mysten Labs đã raise được tổng cộng $336M với mức định giá hơn $2B. Thông tin chi tiết các vòng:
* Series A: $36M, led by a16z.
* Series B: $300M, led by FTX Ventures (FTX cam kết đầu tư ít nhất $140M 👀)

Ngoài ra còn nhiều investors lớn khác tham gia ở hai vòng có thể kể đến như: Binance Labs, Coinbase Ventures, Jump Crypto, Circle Ventures. Một điểm nữa đáng lưu ý là ngoài các Crypto VCs thì cũng có sự góp mặt của nhiều non-Crypto VCs như Samsung NEXT, Lightspeed Venture Partners, Scribble Ventures, …

Hơn $300M raised cùng mức định giá $2B cho tầm nhìn trở thành mainstream infrastructure của web3. Với Aptos là hơn $400M với định giá $4B. Có thể thấy các VCs crypto và non-crypto đang dành nhiều sự quan tâm cho mảng này. Rất có thể trong tương lai không xa, web3 sẽ bùng bổ mạnh mẽ không kém gì GameFi ngày nào.

Tiếp theo là về vấn đề FTX, mặc dù bác @EvanWeb3 đã đăng tweet trấn an rằng toàn bộ fund series A, B đều bằng USD và không bị ảnh hưởng bởi vụ sụp đổ của FTX, nhưng mình vẫn có chút lo lắng. $140M committed của FTX tương đương 42% tổng fund raised.

Số vốn này nhiều khả năng sẽ giải ngân theo từng đợt, nếu vậy thì sẽ bị hụt đi một phần vốn hoặc tệ hơn là FTX đòi thanh lý. Hy vọng các investors khác sẽ thương thảo để lấp khoản tổn thất từ FTX. Nhưng nhìn cái cách mà bác founder đi chạy vạy khắp nơi để gọi vốn bổ sung, cộng thêm việc token allocation được công bố không lâu sau sự kiện FTX, mình nghĩ Sui đang thực sự gặp ván đề về tài chính thật.
> Các bạn có thể xem tweet của bác Evan ở đây: [https://twitter.com/EvanWeb3/status/1590560526492631041](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEvanWeb3%2Fstatus%2F1590560526492631041%3Ffbclid%3DIwAR0PnBOfs7NxV6NpF7vcSp4Qc7baY-OcGnfM7cYXVT6HHSjA-V3wuterh4w&h=AT1RWSXmjmBUTq19DG1q6WJt2gWjeJL_EAO45DAsdgSic6nyAKP404eohs5xRj6MEfm0HGxZxf_HP4DGDkAMrcDJ8PleWV9Vwjn9tfqsy84MB_vSlXSJi1MHRbYhbnkJ0pboyrXjjfiOT6zG8MKl69Ee1g&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3Re0G8A7wrRYWgTd-l8FpnwbRqJXzhfHFKeI3ZLeLv8gbCZHQBtjb_BwlhgdUyfkd1ei5i4gb08hReZzE_m0iegWOj_kLZcz-Qd50yH5HX5CMNlK6XFxKkT8W1zg5xitwFfrRRLuuyDT-bZ1mVZWPJ)
## **#5. Tokenomics**

Một số thông tin về $SUI token
* Ticker: $SUI
* Total Supply: 10B

Token utility:
* Staking để vận hành mạng lưới và nhận reward
* Thanh toán gas fee
* Bỏ phiếu quản trị
* Sử dụng vào nhiều mục đích khác cho các dApp trong hệ sinh thái.

Ngày 14/12/2022 Sui đã chính thức công bố Token Allocation, chi tiết phân bổ token như trong hình.

Các phần Mysten Labs Treasury (10%), Investor (14%), Community Reserve (50%) thì nhìn chung cũng ổn, chưa có gì cần bàn.

Hai phần các bạn có thể quan tâm hơn là:
* Community Access Program: Đây là chương trình chủ yếu hướng tới KOLs để reach thông tin dự án. Có thể các users nhỏ lẻ cũng được nhận token thông qua KOLs.
* Early Contributors: Đây là phần mình chưa clear nhất, lúc đầu cũng nghĩ là khoản [#airdrop](https://www.facebook.com/hashtag/airdrop?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzyFisivZMHfEDeqmNZHrRfGQCXxwcHmU2iDRqDK8D5I42b3QmPYjx1MvfYfsyu9pZW-bZKAK2v-peGQF-s-ToxfDCpMzjXcE5yRZDTjROAkFX2jV0CPnm28nmdNjbTPQ&__tn__=*NK-R) cho những người tham gia devnet/testnet. Nhưng CPO của dự án đã khẳng định không phải là airdrop. Và đến hiện tại chúng ta đã biết đó là khoản Pre-sale. Chắc cần đợi thêm thông tin từ dự án. Nhưng mình đoán có thể khoản này là community pre-sale dành cho những người tham gia từ sớm (để bù đắp phần tổn thất từ FTX chăng, token allocation ra mắt không lâu sau khi FTX ra đi mà 👀) ***=> Hiện tại chúng ta đã biết phần này là Community Presale rồi, sẽ được mở bán trên các các CEX như OKX, Bybit, Kucoin tới đây.***

## **#6. Các dự án nổi bật trong hệ sinh thái Sui**

Cùng với thời gian mainnet tới gần, các dự án trên Sui cũng ngày càng nhiều. So với thời điểm cách đây nửa năm thì hệ sinh thái Sui đã mở rộng hơn rất nhiều, các mảnh ghép dần được hoàn thiện. Sau quá trình sàng lọc thì dưới đây là danh sách những dự án mình đưa vào watchlist dựa trên những thông tin hiện có.

Mình sẽ chia theo từng mảng để mọi người tiện theo dõi.

**📌 AMM DEX**
* **@joinMovEX** Làm mảng DEX được support bởi @mysten_labs, tuy chưa có thông tin về investors, nhưng mình đoán nhiều khả năng MovEx được backed bởi MystenLabs. Dự án build tốt cả product và cộng đồng, đã có bản chạy trên testnet. Nếu không có gì thay đổi thì đây sẽ là dex chính của @SuiNetwork.
* **@AftermathFi** mảng DEX, điều làm mình chú ý ở dự án này là ngay từ khi mới tạo twitter họ đã được followed ngay bởi CEO của Mysten Labs, ngoài ra trong team dev của họ có một thành viên từng dành giải nhất cuộc thi MoveCFT. Nên cứ cho vào danh sách theo dõi tiếp.
* Một số dự án có nội lực khác: @suiswap_app @BallastFi @KriyaDEX

**📌 Marketplace & Launchpad**
* **@Clutchy_io** Chắc chắn rồi, dự án top đầu trong mảng NFT marketplace/launchpad, partnership với @mysten_labs. Team doxxed, sản phẩm đã gần như hoàn thiện để chạy khi Sui mainnet.
* Các dự án khác: @STARSPACEio BeLaunch_

**📌 Name services**
* **@SuiNSdapp** Được invest bởi Mysten Labs ở vòng seed. Dự án đã build hoàn thiện sản phẩm và có đợt chạy testnet trước đó. Ngoài việc định danh cho users, SuiNS còn làm cả định danh cho Object của Sui, đây là điểm mà chưa dự án nào làm có lẽ vì thế mà SuiNS lọt vào mắt xanh của Mysten Labs.
* **@SuiNames **Đã từng là dự án đứng đầu ở mảng name services, nhưng sau sự trỗi dậy của SuiNS thì đã bị tụt lại, nhưng dự án vẫn đang tiếp tục build.
* **@snsstork** Sinh sau đẻ muộn so với các dự án name services khác nhưng vấn đang build rất tích cực và rất lực.

**📌 Wallet**
* **Sui Wallet:** Ví do chính chủ @SuiNetwork phát hành, có lẽ không ra token đâu, nhưng mà airdrop thì chưa biết 👀
* **@EthosWalletXYZ** Partnership với @SuiNetwork. UX/UI ngon, tích hợp nhiều dApp, cộng đồng và partnership mạnh.
* **@WaveWalletApp** Vẫn đang là ẩn số. Team giới thiệu tập hợp gồm nhiều kỹ sư từ các big brand, sản phẩm vẫn đang build rất lực, chắc cần chờ leak thêm thông tin.
* **@suiet_wallet** Một trong những dự án wallet đầu tiên trên Sui, tích hợp nhiều dApp, cộng đồng khoẻ, nhưng mình thấy phải trải nghiệm người dùng chưa được mượt lắm.

**📌 NFT Collection**
* **@SuiFrens** Linh vật của Sui, được tạo ra bởi đội ngũ của **@SuiNetwork** chuyên sử dụng để test các tính năng đặc sắc trên Sui. Bộ này sau cho early contributor free mint thì đẹp 👀. Nếu ai làm airdrop thì không nên bỏ qua các sự kiện liên quan đến con mặt chữ nhật này.
* **@WizardLandSui** Bộ này build cộng đồng cực khoẻ, Sui chưa mainnet mà đã bán được whitelist-pass rồi. Team đã lực lại có thêm tiền bán WL-pass sau này hy vọng sau này pump dump đã tay luôn.
* **@suivivors** Bộ này art nguyên bản, concept gắn liền với [#suinami](https://www.facebook.com/hashtag/suinami?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzyFisivZMHfEDeqmNZHrRfGQCXxwcHmU2iDRqDK8D5I42b3QmPYjx1MvfYfsyu9pZW-bZKAK2v-peGQF-s-ToxfDCpMzjXcE5yRZDTjROAkFX2jV0CPnm28nmdNjbTPQ&__tn__=*NK-R) , được Liked bởi dàn Co-Founder của Mysten Labs, bữa mấy ổng còn thay cả loạt avatar hình Suivivors.
* **@NerrrrrdClub** Một bộ concept [#suinami](https://www.facebook.com/hashtag/suinami?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzyFisivZMHfEDeqmNZHrRfGQCXxwcHmU2iDRqDK8D5I42b3QmPYjx1MvfYfsyu9pZW-bZKAK2v-peGQF-s-ToxfDCpMzjXcE5yRZDTjROAkFX2jV0CPnm28nmdNjbTPQ&__tn__=*NK-R) nguyên bản nữa, art đẹp, nhưng cộng đồng cần build lực thêm nữa.
* Ngoài ra còn @OtterLabsNFT và @nfttapp concept mới lạ mình cũng rất thích, sẽ theo dõi để kiếm thêm thông tin.

**📌 Gaming**

Mảng này rất được bên Sui chú trọng, mọi người có thể theo dõi các Studio và dự án dưới đây để tìm kiến hidden gems @NetmarbleO @LuckyKatStudios @gaggle_fun @TalofaGames @GameplayGalaxy @TrialXtreme @YLabs_io @Puke2Earn

**📌 Infrastructure & Tools**
* **@Mynft2021** Nó là [#Suia](https://www.facebook.com/hashtag/suia?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzyFisivZMHfEDeqmNZHrRfGQCXxwcHmU2iDRqDK8D5I42b3QmPYjx1MvfYfsyu9pZW-bZKAK2v-peGQF-s-ToxfDCpMzjXcE5yRZDTjROAkFX2jV0CPnm28nmdNjbTPQ&__tn__=*NK-R), là dự án đầu tiên trên Sui làm mảng POAP (tương tự thằng Galxe)
* **@Origin_Byte** Infrastructure cho game và nft creators.
* **@Scale3Labs **Dự án làm về hạ tầng cho việc blockchain nodes
## **#7. Tổng kết**
* Đội ngũ core team mạnh
* Sản phẩm có câu chuyện mới, thuận trend
* Raise được nhiều vốn
* Chiến lược đi chậm, chắc chắn
* Dự án chưa mainnet, cần chờ để có thêm đánh giá
* Tài chính có thể bị ảnh hưởng sau vụ sụp đổ của FTX
* Khi listing dễ bị định giá cao như Aptos
* Tên nghe Xui 🤡

Với những thông tin hiện có, mình đánh giá @SuiNetwork là một Layer-1 có nhiều cải tiến về mặt sản phẩm và đứng trước cơ hội đón dòng users lớn đổ bộ vào [#web3](https://www.facebook.com/hashtag/web3?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzyFisivZMHfEDeqmNZHrRfGQCXxwcHmU2iDRqDK8D5I42b3QmPYjx1MvfYfsyu9pZW-bZKAK2v-peGQF-s-ToxfDCpMzjXcE5yRZDTjROAkFX2jV0CPnm28nmdNjbTPQ&__tn__=*NK-R) và [#nft](https://www.facebook.com/hashtag/nft?__eep__=6&__cft__[0]=AZVzyFisivZMHfEDeqmNZHrRfGQCXxwcHmU2iDRqDK8D5I42b3QmPYjx1MvfYfsyu9pZW-bZKAK2v-peGQF-s-ToxfDCpMzjXcE5yRZDTjROAkFX2jV0CPnm28nmdNjbTPQ&__tn__=*NK-R) trong tương lai xa. Nhưng trước mắt Sui cần tăng tốc hoàn thiện hệ sinh thái và sau đó là launch các chiến lược thu hút users ở giai đoạn mainnet.

Mặc dù Sui quyết định bỏ hạng mục Airdrop, vốn là một chiến lược rất tốt để thu hút user và truyền thông thương hiệu, hẳn team đã có những toan tính riêng.

Chúng ta sẽ cùng theo dõi các bước đi tiếp theo của Sui để đánh giá đầy đủ hệ sinh thái này.
> Bài này mình viết cách đây nửa năm, hôm nay cũng có update lại một số thông tin nhưng cũng không thể tránh khỏi thiếu sót. Các bạn có thể bổ sung thêm dưới phần comment nha.

Cảm ơn các bạn đã đọc!

Nguồn: Ryan Và Những Người Bạn – Hoàng Lê

Bạn thích bài này chứ?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận