**QUỸ ĐẦU TƯ TRONG THỊ TRƯỜNG CRYPTO**

QUỸ ĐẦU TƯ TRONG THỊ TRƯỜNG CRYPTO

> Hello mọi người, vào livestream tuần trước trên Tiktok thì anh Ryan có nhắc một Tips khá hay là để ý các dự án gọi thêm vốn của các quỹ đầu tư. Vì vậy nay mình sẽ lên một khá đầy đủ về các quỹ đầu tư và đặc điểm của các quỹ đó trong thị trường crypto này.

**THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ
a. Quỹ đầu tư là gì?
**Quỹ đầu tư là những tổ chức rót vốn cho các dự án mới thành lập hoặc những dự án đã ra đời một khoảng thời gian nhưng do nhu cầu phát triển nên họ đã gọi thêm vốn đầu tư. Lý do ra đời của những quỹ đầu tư đến từ nhu cầu gọi vốn của những dự án nhỏ, không có khả năng gọi vốn trên thị trường, hoặc cần bệ phóng từ các mối quan hệ của các bên. Mục đích của các quỹ đầu tư cũng giống với chúng ta mục đích là để kiếm lợi nhuận, họ hơn chúng ta về mặt tiềm lực về tài chính, thời gian, nguồn nhân sự, mối quan hệ,.. vì thế hãy hiểu rõ vị thế của chúng ta so với họ.
Một vài VC nổi tiếng trong Crypto: A16Z, Binance Labs Coinbase Ventures, Hashed, Paradigm, Delphi Digital,…
Các trang web để check các vòng gọi vốn:
[Cryptorank
](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcryptorank.io%2Ffunds%3Ffbclid%3DIwAR14g57HNFFlfyYrNMLV178OiapPtImphKKhAdRNtT_M5Y8yEyX1d-IzM2k&h=AT2JziHlHwxeBYZpv7h-SI8OVktfZAjv8kr3svs3QkZYzoCjlaBAvrn81I5cpt2Lut3tVbYnriJrvIhqczacBxdhrNJju-iFIEtPDv5SwxFYQSstske0EEtvukN-E8NX0PWK&__tn__=-UK-R&c[0]=AT11LUZeciZtJZxtYv6LqdVe7Np6e2l9AdNwc72Bfx05LTe3bJwMLqGNJpTWSozC61UzvDLUjyInTN_ZcBWjpsZQZiq5Q177dyNP9xPfo3IQ4rYBqxRT8EpBfZiaw30n_E-njc2PH5tGYLfFwYMTwAOpEtVceXUIEXiyumU)[RootData
](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.rootdata.com%2FFundraising%3Ffbclid%3DIwAR0mnhrW-8F6ZGa6sO8QEWTmL72SqC2HQst7s-ayYQF09KcCQrRb6k_3ORQ&h=AT0b6gNcyGh_YwvWqswoCqpywraqf5X5bjI2Z4oA18yHB_RHqyoNQsy-V2Jhv5_MA6ThIoooUko2aLZFsjGSgWr_6amg5ISvIIUjbdDEzoUcpmw-byhAAUP9aK4KtXQVvHUg&__tn__=-UK-R&c[0]=AT11LUZeciZtJZxtYv6LqdVe7Np6e2l9AdNwc72Bfx05LTe3bJwMLqGNJpTWSozC61UzvDLUjyInTN_ZcBWjpsZQZiq5Q177dyNP9xPfo3IQ4rYBqxRT8EpBfZiaw30n_E-njc2PH5tGYLfFwYMTwAOpEtVceXUIEXiyumU)[Cypherhunter
](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.cypherhunter.com%2Fen%2F%3Ffbclid%3DIwAR0l1VaKt7U0BnZNSaslxCfw-LlU_BBJLXOdzlLGdB93l5_h62Ig4mbohiA&h=AT0sjCkin1dAC0LlsTIIGIRewR3u7znwPhD_f4YvcLne2-ISZe_x1FuTsk7wtJoJ4q7ZXrjrRaY9QvNj_6b8R5Ebg2LIhX9J-QEJhm_x4ZYBvjFkdalhjfJhwxMnNUIHfQ-w&__tn__=-UK-R&c[0]=AT11LUZeciZtJZxtYv6LqdVe7Np6e2l9AdNwc72Bfx05LTe3bJwMLqGNJpTWSozC61UzvDLUjyInTN_ZcBWjpsZQZiq5Q177dyNP9xPfo3IQ4rYBqxRT8EpBfZiaw30n_E-njc2PH5tGYLfFwYMTwAOpEtVceXUIEXiyumU)[Chainbroker
](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchainbroker.io%2F%3Ffbclid%3DIwAR2IewOZW0GoHq7gRE67u8cq4XIv3q8KjJUjAg0qZQV2GQPaX17RTgp4M7Q&h=AT0SeycdbbBSuwOvM6OIS3wc4P8jSZ2CC_QhHJ7rQEq6JVJaSXdXXwo_dMRIGIhbr06OCqVYsMYtysgaKfPJHQZahiGw8jvrudNNRiL1Qyv7H-3Je56s55pbmmTDZyhefHwp&__tn__=-UK-R&c[0]=AT11LUZeciZtJZxtYv6LqdVe7Np6e2l9AdNwc72Bfx05LTe3bJwMLqGNJpTWSozC61UzvDLUjyInTN_ZcBWjpsZQZiq5Q177dyNP9xPfo3IQ4rYBqxRT8EpBfZiaw30n_E-njc2PH5tGYLfFwYMTwAOpEtVceXUIEXiyumU)[Messario
](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fairtable.com%2FshrX5Q7HqIo7hrljW%2FtblaqYnoeg5wjGxqB%2FviwnUA3uhNurmtgNj%3FbackgroundColor%3DgrayLight%26fbclid%3DIwAR2a61PkJmvi75F1FwQADpIKSwut41Hha3bm0e85WAhSDtkejiKUhFFnCOU&h=AT0h_9zYT4vQWZorjyUOZoIPco_q8ByRbjMMKEmMjQCNsAoI9A78B6SOxoaWjt_6hYIwU4qTTWql9oaUB3KyePZPvtObFBCd7jq6R8UZrLFT8Dr_Gvg5mmppG6mqprRkCCmG&__tn__=-UK-R&c[0]=AT11LUZeciZtJZxtYv6LqdVe7Np6e2l9AdNwc72Bfx05LTe3bJwMLqGNJpTWSozC61UzvDLUjyInTN_ZcBWjpsZQZiq5Q177dyNP9xPfo3IQ4rYBqxRT8EpBfZiaw30n_E-njc2PH5tGYLfFwYMTwAOpEtVceXUIEXiyumU)[Fundrasingcrypto
](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcrypto-fundraising.info%2F%3Ffbclid%3DIwAR0H2ee_lakuSA-iatxaK4VqBitOXS8YhkzxV3IIDv0rdiDRIxrUB-6Mt6U&h=AT1aYH3Txat4vMQKsdJ9l3SEoBEdpBeXqXCfJL8F3jDG9ZRiMKhbV21uXrVWzTqjmk_FQCyKC8b1l9NeTBCAJlfiquiWpUvUvIQgsrmQa7NKW4Wj8hvTG5m34QIsOWhIPm5L&__tn__=-UK-R&c[0]=AT11LUZeciZtJZxtYv6LqdVe7Np6e2l9AdNwc72Bfx05LTe3bJwMLqGNJpTWSozC61UzvDLUjyInTN_ZcBWjpsZQZiq5Q177dyNP9xPfo3IQ4rYBqxRT8EpBfZiaw30n_E-njc2PH5tGYLfFwYMTwAOpEtVceXUIEXiyumU)**b.Các vòng gọi vốn của 1 dự án
*Pre-seed Round
***Vòng tài trợ Pre-seed là khái niệm đề cập đến giai đoạn người sáng lập dự án bắt đầu các hoạt động đầu tiên của họ.
***Seed Round*
**Seed Round là giai đoạn tài trợ vốn cổ phần chính thức đầu tiên. Vòng tài trợ hạt giống giúp dự án có những bước đi quan trọng như nghiên cứu thị trường hay phát triển sản phẩm. Những nhà đầu tư vào dự án ngay từ vòng Seed Round được xem là những nhà đầu tư “ thiên thần” hoặc những quỹ đầu tư mạo hiểm.
***Series A
***Vòng series A tập trung chủ yếu vào các công ty khởi nghiệp có mô hình kinh doanh được chứng minh là hoạt động tốt, sở hữu cơ sở dữ liệu khách hàng ổn định và đã tạo ra lợi nhuận.
***Series B
***Vòng series B giúp các công ty khởi nghiệp chuyển mình thành doanh nghiệp. Theo đó, tại thời điểm này, các dự án khởi nghiệp đã trưởng thành và có cơ sở dữ liệu người dùng lớn. Một số quỹ đầu tư lớn thường đầu tư trong vòng Series B là Accel, Insight Venture Capitals và Sequoia Capital.

***Strategic Round
***Strategic Round (Vòng gọi vốn chiến lược) là vòng gọi vốn khi các dự án blockchain… đã hoàn thiện sản phẩm và có chiến lược tiếp cận thị trường cụ thể. Số vốn huy động thường sẽ được sử dụng cho việc triển khai kế hoạch quảng bá thương hiệu, tiếp cận thị trường và xây dựng cộng đồng.
***Private Sale***
Private Sale được biết là việc bán coin hoặc token cho những nhà đầu tư cụ thể. Hình thức bán này sẽ không công khai và không được báo trước. Các công ty tiền mã hóa, blockchain… sẽ tổ chức những đợt Private Sale cho những nhà đầu tư đã được lựa chọn sẵn.
***Public Sale
***Public Sale là thuật ngữ được sử dụng khi một công ty, dự án cung cấp token hoặc coin cho công chúng trước khi token hoặc coin ấy được niêm yết trên các sàn giao dịch crypto
**MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ QUỸ CẦN QUAN TÂM
**Trước đây, khi mà nhắc đến các quỹ đầu tư thì chúng ta cảm thấy rất là ghê gớm này nọ, bởi vì lúc đó quỹ có sức ảnh hưởng lớn và quỹ đầu tư cái gì thì nhà đầu tư đầu tư theo quỹ. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì vị thế của quỹ không còn được như trước. Bởi vì hiện tại vì lạm phát cao thì ai ai cũng đầu tư vào nhiều mảng và quỹ cũng vậy đầu tư loạn xạ mặc dù họ đã nói rằng họ chỉ tập trung vào một mảng vào những dự án chất lượng. Bất kỳ chỗ nào cơ hội hoặc họ thích họ đầu tư hoặc chủ yếu là họ có mỗi quan hệ với dự án đó họ đầu tư nên trong đợt vừa qua thì theo như Coindesk, Cointelegraph thì số tiền quỹ nắm giữ giảm đến 90% .
**Link bài báo : **[Tại Đây**
](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coindesk.com%2Fbusiness%2F2023%2F02%2F02%2Fcrypto-winter-led-to-91-plunge-in-vc-and-other-investments-for-january%2F%3Ffbclid%3DIwAR3MhKNdABL2sjq9sHqlJKDO4FdSh2vof3KbYnyy1Za__oMtulopQPKlWNI&h=AT0lBdXu3JO-SuegkdAg0c2nZ_pBPzm1ik8kY0lUs-tY_P9Z_1sYz75tnK1ExprOQHBoOJnrQWoQYO2k5rulSbNHVXXCTUXntOvWoBJNwTOKT5Cj5R21CzW1dqnzVIkLU4h5&__tn__=-UK-R&c[0]=AT11LUZeciZtJZxtYv6LqdVe7Np6e2l9AdNwc72Bfx05LTe3bJwMLqGNJpTWSozC61UzvDLUjyInTN_ZcBWjpsZQZiq5Q177dyNP9xPfo3IQ4rYBqxRT8EpBfZiaw30n_E-njc2PH5tGYLfFwYMTwAOpEtVceXUIEXiyumU)**Như chúng ta đã biết qua các vụ sập như FTX, LUNA thì quỹ đã thiệt hại khá là lớn
có thể thấy được là đối với retail thì chúng ta còn không chạy kịp mặc dù mình có thể bán token trên sàn luôn nhưng đối với các quỹ là số tiền lớn, token bị lock nên là ngoài kẹt tiền thì họ cũng không thể bán token của họ nên là quỹ ảnh hưởng rất là nặng. Vì thế sau những vụ sụp đổ như vậy thì quy mô, sức ảnh hưởng của các quỹ nó đã giảm đi rất là nhiều so với khoảng thời gian trước đây. Vậy nên khi mình research về quỹ thì mình không quá bullish vào quỹ nó chỉ xem đó tham khảo cách chơi thôi.
Một số thông tin về quỹ cầm tìm hiểu:
+ ***Số tiền đầu tư của quỹ***:
+ ***Các đối tác của quỹ(cực kỳ quan trọng)*** : vì các quỹ không chơi một mình mà họ thường chơi với nhau và sẽ làm thế nào đó để liên kết chặt chẽ với . Tạo sức ảnh hưởng lên 1 dự án. ví dụ như Alameda và FTX gần như là 1, Binance Labs có sàn Binance . Jump Crypto liên kết với Kucoin, Justin Sun chống lưng cho Houbi. Đối tác họ càng lớn thì sức ảnh hưởng lên thị trường càng lớn. Ví dụ, đa phần thị trường bị lái bởi tin tức, marketing khá là nhiều nên là Binance đầu tư ko ít vào FOX, mua lại Marketcap, vì vậy có thể dựa vào đối tác để xem sức ảnh hưởng của quỹ đó như thế nào.
***+ Chiến lược đầu tư của quỹ :***
Xem coi chiến lược chủ đạo đầu tư của quỹ đó ra sao? Ví dụ quỹ thường đầu tư vào một dự án ở hai hình thức đó là góp tiền, góp sức(hỗ trợ phát triển dự án) hoặc góp cả hai. Hoặc có quỹ đầu tư chỉ canh canh khi có lời là xả token. Ví dụ như Delphi Capital hỗ trợ Luna rất là nhiều, Multicoin Capital đầu tư các dự án nhỏ và hỗ trợ các dự án đó list Binance,..**
+Khẩu vị đầu tư của quỹ
**Bởi vì mỗi quỹ có tiềm lực tài chính khác nhau, thế mạnh, nguồn nhân lực khác nhau nên khẩu vị mỗi quỹ sẽ đầu tư khác nhau. Khi tìm hiểu về một dự án thì nếu mà cái quỹ đó đã từng thành công vang dội với một dự án cùng thuộc nhóm ngành với dự án hiện tại thì đó là một điểm cộng. Ngoài ra nên xem xét về mức độ chịu rủi ro của quỹ đó( đầu tư từ sớm hay đợi có thành công rồi mới đầu tư) và tần suất đầu tư(ví dụ như a16z tiềm lực của họ rất mạnh nên tần suất đầu tư của họ đầu tư cũng rất cao, lead round hơn 20 dự án)
**+ Hiệu suất của quỹ
**Để đánh giá hiệu suất của một quỹ crypto, các nhà đầu tư cần phải quan tâm đến các yếu tố như số dự án được đầu tư có thành công hay không? Bởi vì quỹ cũng có thể thua lỗ hoặc thậm chí phá sản, Nếu có thì dự án đó mang lại cho dự án bao nhiêu tiền( tỷ lệ ROI) Dự án được hỗ trợ có thành công hay không?
*Mọi người thể check ROI của các quỹ tại trang web này:*
[Chainbroker/funds
](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchainbroker.io%2Ffunds%2F%3Ffbclid%3DIwAR0c-HkKtMkUzAGJtBup4ao4CdyAvQ1y3Tm40rNoTYZ5vrSd2APktka87Fs&h=AT054j1DVRJr25_eIsCNXcOdcIi06tGQWYxBCHIETylBRSHUWAcaB–DxmSgNBMt5y-VO2ZlS9CPlDlWbY4pU6qaYZZKQwpIgYUoZ0maFdiFA2pp__ZDYLWn9XByR5KrSah4&__tn__=-UK-R&c[0]=AT11LUZeciZtJZxtYv6LqdVe7Np6e2l9AdNwc72Bfx05LTe3bJwMLqGNJpTWSozC61UzvDLUjyInTN_ZcBWjpsZQZiq5Q177dyNP9xPfo3IQ4rYBqxRT8EpBfZiaw30n_E-njc2PH5tGYLfFwYMTwAOpEtVceXUIEXiyumU)**+Nên và không nên
**Chúng ta không nên đầu tư theo các quỹ, bởi vì như mình đã nói thì quỹ cũng có thể thua lỗ rất nhiều như a16z dự án họ thành công nhiều nhưng dự án thất bại cũng có, ngoài ra thì các quỹ đầu tư chỉ vì mối quan hệ như Alameda đi họ đầu tư dàn trải rất là nhiều hay là Dwaf Labs đa số họ đầu tư để xả token. Cái chúng ta nên làm là theo dõi cách chơi của quỹ và khẩu vị đầu tư của họ . Hạn chế đầu tư một cách mù quáng theo cách quỹ mà phải tự DYOR.
**SỰ THẬT VỀ CÁC QUỸ ĐẦU TƯ
*Có những đặc điểm và thế mạnh khác nhau ***:**
**Bởi vì mỗi các quỹ có đội ngũ researcher riêng biệt và khác nhau dẫn đến cấu trúc khác nhau, cách hỗ trợ dự án cũng khác nhau chưa kể đến mối quan hệ nữa.
Ví dụ như các quỹ chuyên ươm mầm:(incubator) sẽ hỗ trợ dự án từ những ý tưởng
họ sẽ mở các khóa đào tạo, các hackathon để có thêm ý tưởng hay từ đó giúp biết cái ý tưởng đó thành sự thật giúp các dự án kết nối để tiếp cận với các nguồn tài chính từ mối quan hệ đó điểm hình như Binance Labs.
Trading Firm : là những quỹ mạnh về giao dịch chuyên nghiệp, thường hỗ trợ market making (làm giá) sẽ là nhân tố giúp token có thanh khoản như GSR, Alameda Research(đã hẹo), Jump Crypto
Exchange VCs: Lợi thế từ hệ sinh thái đa dạng xoay quanh CEX. ví dụ nếu dự án tốt được đầu tư bởi Coinbase Ventures thì khả năng dự án đó listing trên sàn Coinbase free lun .
***Giúp đỡ cho dự án càng nhiều thì quỹ đó càng có sức ảnh hưởng :
***Không phải cứ nhiều tiền là một quỹ tốt và thích đầu tư vào dự án nào cũng được bởi vì, có những dự án quỹ cần họ chứ họ còn ngược lại thì không. Ví dụ nếu quỹ có lợi thế từ nguồn nhân lực thì thường sẽ được ưu tiên hơn, hoặc là dự án cần hỗ trợ pháp lý thì quỹ nào có lợi thế về giải quyết các thủ tục pháp lý, làm giấy tờ cho các cơ quan thẩm quyền thì họ cần chẳng hạn.
Một số mảng lợi thế có thể kể đến như:
Nguồn nhân lực: nguồn nhân lực crypto startup cần nhiều nhân lực để hỗ trợ dự án phát triển
Thủ tục pháp lý: Hỗ trợ dự án làm thủ tục pháp lý
Hỗ trợ kỹ thuật : giúp đỡ dự án về mảng công nghệ như tech, sửa code,..
Marketing : Dự án tốt mà ko ai biết thì cũng khó mà mass adoption được.
Networking: Mối quan hệ
Market Making: Tạo lập thị trường Alameda Research, Jump Crypto
Cố vấn: Delphi Digital thường được cố vấn thiết kế tokenomics cho dự án
***Quỹ không cung cấp dịch vụ free.
***Đương nhiên nếu VCs giúp đỡ cho dự án thì tất cả đều quy ra thành tiền hoặc đạt được một quyền lợi lên dự án đó, có thể là token,.. Các quỹ thường đề nghị dịch vụ đi kèm để giảm chi phí dịch vụ xuống thấp nhất. ví dụ như Jump Crypto đầu tư vào INJ đi, nếu mà INJ có nhu cầu thì Jump sẽ giảm giá mạnh dịch vụ market maker cho INJ so với dự án khác mà Jump k đầu tư.
***Quỹ lead round thường có trách nhiệm cao hơn*
**Thông thường VCs lead có trách nhiệm cao hơn, số tiền cũng nhiều nhất.
kiểu như đỡ đầu cho dự án đó còn những vòng khác thì trách nhiệm của các quỹ cũng sẽ ít đi, hoặc đơn giản các quỹ đầu tư vòng sau họ thấy khả năng sinh lời từ dự án nên họ đầu tư.
A16z có số lượng lead round nhiều nhất, nguồn lực tốt.
***Mục đích đầu tư là vì lợi nhuận
***Quỹ đầu tư dù cho thế nào thì mục đích của họ cũng là để kiếm lợi nhuận thế nên đừng quá mộng tưởng về quỹ đầu tư sẽ làm mọi thứ vì dự án, họ làm mọi thứ vì lợi nhuận của họ. Nếu quỹ hỗ trợ dự án càng nhiều thì quyền lợi của họ càng cao và khi cảm thấy dự án đạt “đỉnh” thì họ là thành phần xả mạnh nhất.**
CÁC QUỸ ĐÁNG QUAN TÂM NHẤT.
**Như trong livestream tiktok anh Ryan và admin Chí Cao nói vào tuần trước thì có 3 quỹ nên để ý đó là Binance Labs, a16z, Jump Crypto. Mình sẽ tóm lược sơ qua đặc điểm và cách chơi của các quỹ này nhé.
***Binance Labs
***Binance Labs là quỹ đầu tư của Binance – sàn giao dịch hàng đầu hiện nay, nhằm hỗ trợ và phát triển blockchain, cùng với hệ sinh thái crypto. Công ty được thành lập vào năm 2017 và có trụ sở tại Hồng Kông. Như mình đã nói thì hoạt động chính của Binance Labs là tìm kiếm, đánh giá và đầu tư vào những dự án, ý tưởng tiềm năng và có giá trị trong thời gian dài. Thường đặc điểm của Binance Labs là họ đầu tư từ vòng ươm mầm, tức là hỗ trợ dự án từ khi nó còn là ý tưởng trên giấy. Binance Labs thì ngoài những dự án lớn thì đương nhiên họ sẽ đầu tư như Layerzero, Aztec,.. như mọi quỹ khác thì họ có đặc điểm là hay đầu tư những dự án nhỏ, gọi vốn ít chạy trên hệ sinh thái BNB và họ thường đầu tư vào những dự án tạo thành trends, lead trend
Mọi người có thể đọc thêm về quỹ Binance Labs : [Tại đây
](https://coin98.net/binance-labs-portfolio?fbclid=IwAR0nG5CMJ0iczZVvSuD4JVAU1tst6j_WwwnxpL21IZq7LfM9qIxgI1pLkk0)***A16Z*
**Andreessen Horowitz (hay a16z) là quỹ được thành lập từ năm 2009 bởi Marc Andreessen và Ben Horowitz. Đây là quỹ đầu tư hoạt động ở Silicon Valley, California và tập trung đầu tư vào các startup công nghệ. A16Z thì khác với Binance là họ đầu tư với tầm nhìn dài hạn, hỗ trợ hết mình cho các dự án nhưng họ đầu tư đi cùng trends, tức là một dự án phải có cái gì đó đã thì họ mới đầu tư. Đội ngũ researcher của A16Z là một trong những đội ngũ tốt nhất thị trường crypto. Người ta thường bảo rằng A16z mà tham gia lead round dự án nào đó thì cứ đầu tư đi, auto win.**
**Mọi người có thể đọc thêm về quỹ A16z : [Tại đây**
Jump Crypto
](https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcoin98.net%2Fquy-dau-tu-andreessen-horowitz-a16z%3Ffbclid%3DIwAR0zDPO_vN9p5Lj3DEDt2Q3Ho9hbE1K27mSvGJcPYCuL-PZctai4CX0ZaZU&h=AT19n3oHyi6Fztvk7C-2rXw88BlDfe4KnpiqToNIrjWBYOcQN3v-guNoYqZsAwav161x8JReQ5jsoqHpThWnZeKXVclYM6VEsXaXmAtpQlAX3HuL_sx2vY6txXAx89WtxM3x&__tn__=-UK-R&c[0]=AT11LUZeciZtJZxtYv6LqdVe7Np6e2l9AdNwc72Bfx05LTe3bJwMLqGNJpTWSozC61UzvDLUjyInTN_ZcBWjpsZQZiq5Q177dyNP9xPfo3IQ4rYBqxRT8EpBfZiaw30n_E-njc2PH5tGYLfFwYMTwAOpEtVceXUIEXiyumU)***Jump Crypto*
Jump Crypto là một quỹ đầu tư tập trung vào mảng Crypto và là một bộ phận của Jump Trading Group, một tập đoàn tài chính khổng lồ của Mỹ có trụ sở tại Chicago. Thường thì chúng ta thường nghe tới Jump Trading một market maker top 1 hiện nay nhưng market maker là một mảng trong quỹ của họ mà thôi. Họ cũng là một quỹ đầu tư khá là “mát tay” trong việc đầu tư các dự án. Hiện tại thì có cực kỳ ít bản report về quỹ Jump(mình đã đi hỏi và tìm hiểu nhiều nguồn) nhưng mà từ vào những dự án mà Jump đã đầu tư thì mình có thể suy luận đặc điểm của quỹ Jump như sau.
Jump chuyên làm market maker nên là những dự án mà họ đầu tư thì thường họ sẽ là market maker luôn cho dự án đó và họ thường tham gia ở các vòng sau.**

**Mọi người có thể đọc thêm về quỹ Jump Crypto : [Tại đây](https://allinstation.com/allin-wiki/theo-dau-chan-quy/jump-crypto.html?fbclid=IwAR14g57HNFFlfyYrNMLV178OiapPtImphKKhAdRNtT_M5Y8yEyX1d-IzM2k)

Nguồn: Ryan Và Những Người Bạn – Phạm Hoài Thương

Bạn thích bài này chứ?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận