Search

Airdrop – Cơ hội kiếm tiền dành cho anh em ít vốn

Airdrops là từ khoá rất hot trong thị trường crypto sau khi những kèo ngon làm thay đổi vị thế cho anh em airdrop gần đây như NFP,XAI và mới nhất là MANTA hay từ cuối 2022 như Aptos và Arbitrum công bố Airdrops & Retroactive cho người dùng. Kể từ ấy nổi lên một làn sóng anh em fomo đi săn Airdrops

**1- Vậy Airdrops là gì?**

Airdrop là sự kiện phân phối miễn phí một số lượng token của một dự án cho người dùng đáp ứng những tiêu chí nhất định nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng. Nhiều người tham gia thị trường này nếu chưa có vốn có thể “kiếm tiền với vốn 0 đồng” bằng cách tham gia các sự kiện testnet (thử nghiệm sản phẩm) hoặc tham gia các sự kiện marketing của các dự án để nhận thưởng thưởng token của dự án.

**2- Các dạng Airdrop?**
1. Đăng ký tài khoản để nhận airdrop
1. Airdrop tiền thưởng (Bounty)
1. Retroactive airdrop
1. Airdrop cho người hold hoặc stake coin/token
1. Hard Fork airdrop
## **3- Làm thế nào để săn airdrop?**

Vậy làm thế nào để săn airdrop? Thông thường, các bước để săn airdrop sẽ bao gồm:
* Nghiên cứu và tìm kiếm dự án có khả năng sẽ airdrop.
* Chuẩn bị kiến thức và công cụ hỗ trợ cho việc làm airdrop, bao gồm tài khoản X (Twitter cũ), Discord, Telegram, ví tiền điện tử, đồng coin/token trên mạng lưới mà dự án yêu cầu (nếu có), cách sử dụng nền tảng DeFi…
* Tương tác với nền tảng, sản phẩm hoặc thực hiện nhiệm vụ theo dự án.
* Theo dõi thông tin và chờ kết quả airdrop.

Bản thân mình cũng không dám nói là thợ săn Airdrop – Retroactive đúng nghĩa nhưng mình hay theo dõi :[ #Zksync](https://www.facebook.com/hashtag/zksync?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #Linea](https://www.facebook.com/hashtag/linea?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #Base](https://www.facebook.com/hashtag/base?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #Scroll](https://www.facebook.com/hashtag/scroll?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #Layerzero](https://www.facebook.com/hashtag/layerzero?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #Wormhole](https://www.facebook.com/hashtag/wormhole?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #Opensea](https://www.facebook.com/hashtag/opensea?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #Debank](https://www.facebook.com/hashtag/debank?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #Zerion](https://www.facebook.com/hashtag/zerion?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #Syncswap](https://www.facebook.com/hashtag/syncswap?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #Odos](https://www.facebook.com/hashtag/odos?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #Zklink](https://www.facebook.com/hashtag/zklink?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #Zkx](https://www.facebook.com/hashtag/zkx?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #SwellNetwork](https://www.facebook.com/hashtag/swellnetwork?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R),[ #Eigenlayer](https://www.facebook.com/hashtag/eigenlayer?__eep__=6&__cft__[0]=AZVVsLRUnGHOx17DMu6dSTCaO9mFf7sBnrXs7oVPTTYNwtqTcBRGuarNoOHch-z3WDM3KO7kbLXa5kabbtprrgyjUre6zzj1TpCfULTMDNabZ-kahvV9zj-LPXjk_3NGUtz8XO1K7iNUFrtQVCYIhVb2n8O09HRRBZxZdqx8dBjGQ7UcntH1DSHjpsulKHR6aBQZ_VhBmWJHzF8GqfbD2nDS&__tn__=*NK-R) … Gần đây thì hay theo dõi Binance với Bybit có nhiều sự kiện earn ok. Anh em có thể tham khảo!

Ngoài ra việc airdrop từ sớm cũng giúp anh em luôn theo sát dự án, và có thể đánh giá về dự án đó có tốt không bằng 1 cố tool free để đánh giá dự án mà hôm trước mình cũng có chia sẻ với anh em,một số con trước khi list sàn rất fomo như XAI trước khi list Binance có giá OTC khoảng 3u mà khi list xong chỉ còn khoảng gần 1u,nên anh em cũng có thể cân nhắc bán trước khi coin list sàn cũng ok,tùy thuộc vào đánh giá của bản thân.

Trên đây là một số điều cơ bản về airdrop mà mình biết,để nói chi tiết thì rất dài,vậy thôi Chúc anh em thành công!

Nguồn: Ngô Linh

Bạn thích bài này chứ?
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận